Leadership


Khasdar Late. S. D. Patil (Saheb)

Founder

Walwa Taluka Education Society



Adv. B. S. Patil

Hon. Gen. Secretary

Walwa Taluka Education Society

                                       


Adv. Dhairyashil Patil

Hon. Joint Secretary

Walwa Taluka Education Society,Islampur